Felthaubits, feltartilleriets skyts som med sin høye, krumme kulebane og bratte nedslagsvinkel, kan virke mot mål bak høyder. I Norge brukes selvdrevet haubits på belter med skyts med kaliber 155 mm.