Feide, krig, strid; lokalt begrenset krigstilstand i middelalderen mellom fyrster, byer eller private personer, jfr. Grevefeiden. En rekke av islendingesagaene handler om slektsfeider. Ennå forekommer feider mellom slekter eller andre grupper i visse kulturer, med faste sedvaner og regler for hva som utløser en feide, og hvordan den åpnes, føres og bilegges.