Dekningsrom, mindre tilfluktsrom med plass til 3–20 mann, gir beskyttelse mot forskjellige våpenvirkninger. Dekningsrom kan gi forskjellig grad av beskyttelse, f.eks. være splintsikre, gass-sikre, fulltreffsikre mot visse typer bomber/granater, eller gi beskyttelse mot kjernefysiske våpens forskjellige virkninger (trykk, stråling, varmevirkning).