Æresord, forsikring, løfte gitt på ære. Frigivelse på æresord har, særlig i tidligere tider, vært atskillig benyttet i krigstid, mest overfor offiserer. Det ble også brukt av tyskerne overfor norske offiserer etter avslutningen av kampene i Norge 1940. Norske offiserer er nå forbudt å gi æresord om de blir fanget (kgl.res. av 10. juni 1949).