Signal gitt med trompet, horn eller tromme brukes ved militære avdelinger og orlogsskip som æresbevisninger, som revelje, rosignal oppstilling og for spisetider, tidligere også for formidling av taktiske ordre som angrep, retrett og inntagelse av spesielle formasjoner.