Folkevæpning, hele folkets væpning og opplæring i våpenbruk. Den gamle skikk at hver våpenfør mann pliktet å verge landet mot fienden, gikk av bruk ned gjennom tidene. Leiehærer ble det vanlige. I Norge hadde likevel legdshæren eller den nasjonale hær størst betydning. Først da statsmakten i Frankrike 1793 kalte nasjonen til våpen mot koalisjonen, ble folkeoppbudet organisert og grunnen lagt til alminnelig verneplikt.