Fripass, tidligere betegnelse på en bevitnelse fra utskrivningsmyndighetene om fritak for militærtjeneste pga. tjenesteudyktighet.