Rosignal, ordre om opphør av enhver virksomhet utenom tjenesten som leirkommandanten ikke har unntatt. Tidligere gitt som signal med horn eller trompet, nå oftest gjennom høyttalere. 15 min. etter rosignalet skal det være ro i forlegningen og personellet ha gått til sengs. Markeres ved såkalt lang tone. Se også tappenstrek.