Stabsskole, militær skole som gir undervisning og øvelse i stabstjeneste. Utdanner offiserer til tjenestegjøring i forsvarsgrenenes høyere staber, i Forsvarets fellesstaber og i NATO-stabene; legger grunnlag for videre kvalifisering til høyere kommandostillinger. I Norge hadde inntil 1995 hver forsvarsgren sin stabsskole: Hærens stabsskole etablert 1950, Sjøforsvarets stabsskole 1949 og Luftforsvarets stabsskole 1950. Fra 1995 skjer stabsutdannelsen for alle forsvarsgrener ved Forsvarets stabsskole på Akershus festning i Oslo.