Korporaler og menige i en militær avdeling (mannskaper).