Eksersere, øve inn våpenbruk og militære ferdigheter; herse, dominere.