Rekognosere, militært uttrykk for å undersøke, utforske, oppklare en fiendes disposisjoner, forflytninger, forberedelser, undersøke terreng, farvann, forlegningsforhold m.m. Se oppklaring.