Eksuvier, klær, rustninger, våpen m.m. som er fratatt fienden.