Løsen, tidligere betegnelse for hemmelig gjenkjenningsrop (feltrop) innen en tropp el.l. Også betegnelse for kanonskudd som ble løsnet av orlogsfartøyer som gjenkjennelsestegn eller æresbevis; hver nasjon hadde sitt bestemte antall skudd.