Slipp, betegnet under den annen verdenskrig materiell (våpen, ammunisjon, mat m.m.) som ble sluppet ned i fallskjerm fra fly, som oftest i beholdere (container), for å forsyne bl.a. de norske hjemmestyrkene. Underretning om slipp ble bl.a. gitt i radio som «særmelding».