Armékorps, operativ enhet større enn en divisjon og mindre enn en armé. Består vanligvis av to eller flere divisjoner med støtteavdelinger.