I hærorganisasjonen om en troppeenhet i sin alminnelighet, uten hensyn til dens størrelse.