Centesimasjon, gammel militær straff, kunne ilegges hver 100. mann etter loddtrekning.