Gang etter fast rytme hvor alle samtidig setter samme fot i bakken.