Grensevakt, militært vakthold og sikring ved grensen under spente forhold. Navnet ble alminnelig brukt om grensevakten i 1905. Den ble utført langs grensen og kysten dels av avdelinger i hær og marine som var inne til ordinære våpenøvelser, dels av mobiliserte avdelinger fremme ved grensen eller i reserve. Under verdenskrigen 1914–18 var vaktholdet innskrenket til kysten som nøytralitetsvern. I 1920 ble det opprettet grensevakt ved den russiske, senere finske grense; denne tjeneste gikk så over til et garnisonskompani. Ved utbruddet av den annen verdenskrig ble det igjen etablert nøytralitetsvern langs kysten, og garnisonskompaniet i Kirkenes ble forsterket. Etter krigen ble det ved den sovjetiske grense opprettet et militært vakthold. Vaktholdet ble utført av Garnisonen i Sør-Varanger, som fortsatt opprettholder vakthold langs den russiske grensen. Se grenseoppsyn.