Artilleristab, stab med personell fra artilleriet som inngår i eller attacheres høyere operative enheter. Stabens sjef, artillerisjefen, er rådgiver for den operative sjef, se artillerioffiser. Artilleristaben er det utøvende organ når det gjelder å planlegge og samordne den tunge ildstøtten, samt å lede, koordinere og kontrollere ildstøtteoperasjonene.