Fløy, (påvirket av mnty. 'vinge'). De to ytterste endepunkter av en militæravdeling eller avdelingens halvdeler på begge sider av midten (høyre fløy, venstre fløy).