Sammensatt, større avdeling; brukes særlig i forbindelse med at en selvstendig avdeling føres inn som en underavdeling i en større enhet, dvs. den går inn i høyere forband.