Messe, spise- og oppholdsrom for militært personell (befalsmesse, mannskapsmesse). Også om spise- og oppholdsrom for personell på handelsskip.