Innkvartering, forlegning av tropper i hus. I Norge kan det under feltforhold skje hos befolkningen etter lov av 29. juni 1951 om militære rekvisisjoner som gjelder i krigstid. Eieren kan forlange regelmessig brukte sengerom unntatt fra rekvisisjon. Tidligere kunne innkvartering rekvireres også i fredstid; dette skjer nå etter avtale.