Oppstilt rekke av personer (fortrinnsvis uniformerte) på begge sider av en prosesjonsvei.