Militær operasjon som ikke tar sikte på noen avgjørelse, men som i første rekke settes i verk for å narre fienden (skinnangrep) eller for å vise styrke. Også om det å samle tropper ved en annen stats grenser eller sende en flåteavdeling til dens kyster med det formål å true, for lettere å sette et politisk krav gjennom.