Commandoløp, militær form for hinderløp hvor det er lagt inn hindre i form av piggtrådsperringer og barrikader, samt militære disipliner som skyting, håndgranatkasting, måloppdagelse m.m. Brukt som soldattrening under den annen verdenskrig.