I militærspråket et signal til tropper om å komme tilbake.