Kostøre, matøre, i det militære det tillatte pengeforbruk til mat per person per dag. Uttrykket er også brukt tilsvarende i andre etater.