krigsskueplass

Artikkelstart

Krigsskueplass er et område hvor krigshandlinger foregår eller kan antas å være nært forestående.

I norsk sammenheng benyttes erklæring av krigsskueplass til å regulere forholdet mellom sivile og militære myndigheter. Krigsskueplass kan erklæres i den delen eller de deler av landet hvor krigshandlinger foregår eller kan antas å være nært forestående, og hvor det ansees nødvendig at de militære myndigheter overtar ledelsen av politiet og andre sivile forvaltningsorganer for å fremme og trygge de militære operasjoner og forsyninger. Grensene for krigsskueplass fastsettes normalt av Kongen. Krigsskueplass er ikke nødvendigvis sammenfallende med den militære inndelingen av operasjonsområdet. Krigsskueplass kan også utløses automatisk ved militært angrep på norsk territorium.

Bestemmelsene om krigsskueplass finnes i lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven) av 15. desember 1950 nummer 7, i kongelig resolusjon av 11. september 1959, og kongelig resolusjon av 8. desember 1967.

Erklæring av krigsskueplass etter beredskapsloven påvirker ikke spørsmål knyttet til hvor eller hvorvidt krigens folkerett (også kjent som internasjonal humanitærrett) kommer til anvendelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg