Operasjonsordre, ordre som gis av sjef til underlagte sjefer for å sikre samordnet utførelse av en operasjon. Inneholder hensikten med operasjonen, oppdrag til underavdelingene og de nødvendige informasjoner. Utstedes som fellesordre eller til hver enkelt avdeling.