Bestykning, skytevåpen som hører til på en festning, et fartøy, et fly osv.