Banner, fane, felttegn, flagg, av og til festet til en tverrstang på fanestangen, brukt som felttegn for sjefen for en troppestyrke og som verdighetstegn.