Desimere, gjøre fåtallig, redusere sterkt; opprinnelig ta hver tiende til straff, tidligere en militær straffemetode som bestod i at hver tiende mann ble straffet med døden, enten fordi man ikke kunne finne gjerningsmennene, eller fordi alle var skyldige (feighet, mytteri o.l.).