Task Force, britisk og amerikansk betegnelse på en midlertidig eller halvpermanent sammensetning av forskjellige typer avdelinger under én sjef for gjennomføring av en spesiell operasjon eller oppgave, eller for kontinuerlig å utføre spesielle oppgaver.