Trefning, strid mellom mindre avdelinger, f.eks. patruljer.