Armégruppe, militær enhet bestående av flere feltarmeer under én sjef.