Rangtegn, flagg som viser en persons rang som militær eller sivil embetsmann. I Norge har nå bare sjefen for Forsvarsdepartementet spesielt rangtegn, som er stats-(splitt-)flagget med riksvåpenets løve i øvre, indre felt. De militære sjefer med generals eller admirals grad har flagg som både er rangtegn og kommandotegn. Se også kommandotegn.