I militær språkbruk et område som pga. terrengforholdene ikke kan beskytes fra en festning eller en annen ildstilling. I mange tilfeller vil et krumbanevåpen kunne beskyte et sted som ligger i død vinkel for et flatbanevåpen.