Skytefelt, område hvor militære avdelingers skarpskytingsøvelser foregår. På større skytefelter finnes standplasser for forskjellige våpen (automatvåpen, håndgranat, artilleri, rakettvåpen, stridsvogner m.m.). Mens skytefelt er det omfattende begrepet, bruker man ofte betegnelsen skytebane for standplass og nedslagsfelt beregnet på skyting med håndvåpen på avstander inntil 600 m. For å gjøre skyteøvelsene realistiske benyttes elektronisk styrte målarrangementer.