Oppvigleri, det å egge til opprør, ulydighet (mot lovlig myndighet). Den som søker å opphisse militært personell til i fellesskap å øve vold eller tvang mot en foresatt eller overordnet, eller til å nekte lydighet mot befaling i tjenesteanliggender, kan etter den militære straffelov av 22. mai 1902 straffes med fengsel inntil 6 år, i krigstid 15 år.