Feltpost, de postorganer som i krig og under øvelser i fred formidler postforsendelser mellom militære avdelinger og det sivile postvesen. Under slike øvelser tildeles de enkelte avdelinger et feltpostnummer som erstatter navn og adresse for på denne måten å søke å hindre at avdelingens identitet, gruppering og styrkeforhold blir røpet gjennom postgangen. Feltpostens personell er ikke nødvendigvis postutdannet, men består normalt av fagfolk som under øvelse eller i krig gis militær grad. Feltposten sorterer faglig under Poststyret, men er for øvrig en del av den militære forsyningstjeneste.