Reserveporsjon, i Norge en nødrasjon som består av to hermetikkbokser reserveproviant og to esker kakeblokker. En boks reserveproviant (250 g) inneholder erter, kjøtt og flesk (600 kcal).