Ikke-stridende, tidligere betegnelse på personell som ble antatt til militærtjeneste, men som ikke ble utskrevet til aktiv, væpnet tjeneste. Disse ble plassert i såkalte ikke-stridende avdelinger som sanitet, veterinærvesen, intendantur o.l. Senere er betegnelsen stridende (A, B og C) og arbeidsdyktig (A, B og C) blitt benyttet. Betegnelsen stridende og ikke-stridende er falt bort. Se for øvrig utskrivning.