Militær politimyndighet, den alminnelige politimyndighet som befalingsmenn og militære vakter har for å opprettholde orden i militærleir, kaserne og annet militært område samt i områdets umiddelbare nærhet. For øvrig har befalingsmenn overalt militær politimyndighet overfor enhver underordnet.