Minekommando, betegnelse på mindre grupper spesialutdannet personell som innen Hæren og Sjøforsvaret har ansvar for uskadeliggjøring av sprenglegemer såsom sjøminer, landminer, flybomber og ammunisjon. I Norge har Sjøforsvaret en kommando med minedykkere.