Dagsbefaling, ordre som en høyere militær sjef utsteder om tjenesten for dagen, og hvor han kan uttale tilfredshet eller misnøye med troppenes holdning, gi spesiell anerkjennelse, kunngjøre tildeling av dekorasjoner m.m. Omfatter ikke militære operasjoner.