En militær sjefs inspeksjon av underlagt avdeling, fartøy eller besetning for kontroll av beredskap, utrustning o.l.