Demolere, (av de- og fr. 'materiale'), ødelegge, særlig om militære anlegg og våpen.